Nástroje pro operativu baze lební

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nástroje pro mikrochirurgii

Vysoce výkonné nástroje pro dosah v různých hloubkách.

Jemná preparace životně důležitých anatomických struktur v sousedství lební baze vyžaduje chirurgickou zručnost nejvyšší úrovně.

Instrumentárium pro operativu baze lební je dodáváno ve 14 různých provedení.

Charakteristiky:

 • Ostré a poloostré hroty.
 • Nástroje jsou označeny pro usnadnění identifikace jejich ostrosti.
 • Ostré, rovné nebo zahnuté lžičky.
 • Ostré a poloostré, rovné a zahnuté disektory.
 • Tvarovatelné šicí jehly.
 • Bajonetovité sací kanyly.
 • Speciální kostní dlátka.

Výhody:

 • Možnost užití v různých operačních hloubkách.
 • Ergonomický tvar pro dosažení větší přesnosti.
 • Speciální držák pro přesné uchopení a jemné pohyby.
 • Tupé vnější okraje.
 • Matný povrch.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Nástroje pro mikrochirurgii jsou zdravotnický prostředek. Nástroje pro mikrochirurgické zákroky se používají k řezání, držení, preparaci atd. v různých chirurgických disciplínách, např. v neurochirurgii. Rizika a nežádoucí účinky: V rámci zákonné informační povinnosti je třeba upozornit na následující rizika a nežádoucí účinky, obvyklé při používání chirurgických nástrojů. Jsou většinou specifická pro způsob použití, a ne pro výrobek samotný a jedná se mimo jiné o poranění okolní tkáně nedopatřením např. s následkem krvácení, infekce, nesnášenlivosti materiálu, nepovšimnutého zanechání součástí nástrojů v operační ráně atd. Bezpečná manipulace: Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. Výrobek používejte pouze k určenému účelu použití, viz účel použití. Nový výrobek od výrobce po odstranění transportního obalu a před první sterilizací vyčistěte (ručně nebo strojově). Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Výrobek před každým použitím prohlédněte, zda neobsahuje: Volné, ohnuté, zlomené, prasklé, opotřebené a odlomené části. Nikdy nepoužívejte poškozený anebo vadný výrobek. Poškozený výrobek okamžitě vyřaďte. Jednotlivé poškozené díly okamžitě nahraďte originálními náhradními díly. Aby se předešlo poškozením na pracovním konci: Produkt zaveďte opatrně přes pracovní kanál (např. trokar). Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.