Nutricomp® D

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Potravina pro zváštní lékařské účely/ pro zvláštní výživu

Nutričně kompletní enterální výživa (1 kcal/ ml) s vlákninou, obsahuje sacharidy ze škrobů, bez lepku a laktózy. Určeno k dietnímu postupu při nedostatečné výživě nebo podvýživě, pro pacienty se sníženou tolerancí (intolerancí) glukózy.

Nutricomp® D je potravina pro zvláštní výživu. Potravina pro zvláštní lékařské účely.