Nutriflex® plus

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Dvoukomorový vak pro parenterální výživu k přímému podání

NuTRIflex® System se skládá z mnoha dvou- a tříkomorových vaků pro periferní a centrální žilní aplikaci a zahrnuje i nízkoobjemové verze.
NuTRIflex® Lipid tříkomorové vaky představují různé variant s aminokyselinami, cukry, MCT/LCT tukovou emulzí a elektrolyty. Nutriflex® dvoukomorové vaky představují různé variant s aminokyselinami, cukry a elektrolyty. Podle specifických potřeb pacienta mohou být portem pro lipidová aditiva přidávány tukové emulze.