Nutriflex® plus

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dvoukomorový vak pro parenterální výživu k přímému podání

NuTRIflex® System se skládá z mnoha dvou- a tříkomorových vaků pro periferní a centrální žilní aplikaci a zahrnuje i nízkoobjemové verze.
NuTRIflex® Lipid tříkomorové vaky představují různé variant s aminokyselinami, cukry, MCT/LCT tukovou emulzí a elektrolyty. Nutriflex® dvoukomorové vaky představují různé variant s aminokyselinami, cukry a elektrolyty. Podle specifických potřeb pacienta mohou být portem pro lipidová aditiva přidávány tukové emulze.