Nutriflex® Transfer Set

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Speciální sada k plnění vaků pro parenterální výživu a přídavek nutričních doplňků do těchto vaků např. vaků Nutriflex®

Pomocí speciální přenosové sady lze snadno přidávat lipidové emulze do dvojkomorového vaku Nutriflex®.

Klinická výživa je nedílnou součástí komplexní zdravotní péče. Pacienti s různým onemocněním, kteří dostávají klinickou výživu, mohou zlepšit své zdraví a kvalitu života. 

Nutriční podpora může být podávána perorálně (perorální nutriční doplňky) nebo prostřednictvím výživové sondy (enterální výživa) nebo pokud nefunguje gastrointestinální trakt prostřednictvím intravenózního katetru, který je zaveden přímo do žíly (parenterální výživa). Množství, druh a způsob výživy jsou přizpůsobeny individuálně každému pacientovi. 

Nutriční podpora poskytovaná prostřednictvím enterální výživy je považována za přirozenější formu, umožňuje lepší využití nutrientů a podporuje všechny funkce střeva.

Stanovení stavu výživy pacienta by mělo být součástí každého fyzikálního vyšetření k identifikaci pacientů s podvýživou nebo s rizikem jejího vzniku a k rozhodnutí, zda je potřebná individuální nutriční terapie.

Společnost B. Braun nabízí komplexní klinickou výživu, která zahrnuje produkty jak pro parenterální, tak pro enterální výživu. Kombinovaná nutriční podpora umožňuje to, aby byly splněny základní i specifické nutriční potřeby potřeby každého pacienta. 

Jako partner pro klinickou výživu umožňujeme zdravotníkům vybrat si z širokého sortimentu výrobků, s cílem poskytovat požadovanou výživu pacientům v jakémkoli zdravotním stavu. 

Společnost B. Braun poskytuje celý servis vztahující se k mnoha fázím léčebného procesu pacienta tak, aby byla zajištěna kontinuita péče.

Nutriflex® transfer set je zdravotnický prostředek. Klinická výživa je nedílnou součástí komplexní zdravotní péče. Pacienti s různým onemocněním, kteří dostávají klinickou výživu, mohou zlepšit své zdraví a kvalitu života. Nutriční podpora může být podávána perorálně (perorální nutriční doplňky), nebo prostřednictvím výživové sondy (enterální výživa), nebo pokud nefunguje gastrointestinální trakt prostřednictvím intravenózního katétru, který je zaveden přímo do žíly (parenterální výživa). Množství, druh a způsob výživy jsou přizpůsobeny individuálně každému pacientovi. Nutriční podpora poskytovaná prostřednictvím enterální výživy je považována za přirozenější formu, umožňuje lepší využití nutrientů a podporuje všechny funkce střeva. Stanovení stavu výživy pacienta by mělo být součástí každého fyzikálního vyšetření k identifikací pacientů s podvýživou nebo s rizikem jejího vzniku a k rozhodnutí, zda je potřebná individuální nutriční terapie. Společnost B. Braun nabízí komplexní klinickou výživu, která zahrnuje produkty jak pro parenterální, tak pro enterální výživu. Kombinovaná nutriční podpora umožňuje to, aby byly splněny základní i specifické nutriční potřeby každého pacienta. Jako partner pro klinickou výživu umožňuje zdravotníkům vybrat si z širokého sortimentu výrobků, s cílem poskytovat požadovanou výživu pacientům v jakémkoli zdravotním stavu. Společnost B. Bran poskytuje celý servis vztahující se k mnoha fázím léčebného procesu pacienta tak, aby byla zajištěna kontinuita péče. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Avitum Italy S.p.A. se sídlem na adrese Via XXV Luglio, 11, 41037 Mirandola (MO), Itálie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.