Odsávací kanyly FUKUSHIMA

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vynikající ovládání sací síly

Odsávací kanyly FUKUSHIMA zajišťují vynikající, jemné ovládání sací síly díky regulátoru kapkovitého tvaru.

Odsávací kanyly FUKUSHIMA jsou dodávány ve 4 délkách a 8 průměrech – od 3 do 12 French.

Charakteristiky:

  • Kónická sací trubice z tvarovatelného materiálu.
  • Sací kanyla je dodávána v sadě se styletem.
  • Velké a jasné označení vnějšího průměru a délky na palcovém dílu umožňuje rychlou a snadnou identifikaci.

Výhody:

  • Vysoce jemné ovládání sací síly díky regulátoru kapkovitého tvaru.
  • Přizpůsobení sací trubice konkrétní situaci díky použití ohebných materiálů.
  • Kónická sací trubice zabraňuje ucpání.
  • Atraumatické distální zakončení.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Odsávací kanyly jsou zdravotnickým prostředkem. Indikace: Modulární systém odsávacích kanyl je zvláště vhodný pro mikrochirurgické zákroky v neurochirurgii a v chirurgii ORL. Lze ho použít i v mnoha dalších disciplínách, např. v ústní, čelistní a obličejové chirurgii, v chirurgii páteře a v srdeční a hrudní chirurgii. Bezpečná manipulace: Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. Nový výrobek od výrobce po odstranění transportního obalu a před první sterilizací vyčistěte (ručně nebo strojově). Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Výrobek před každým použitím prohlédněte, zda neobsahuje: Volné, ohnuté, zlomené, prasklé, opotřebené a odlomené části. Nikdy nepoužívejte poškozený anebo vadný výrobek. Poškozený výrobek okamžitě vyřaďte. Jednotlivé poškozené díly okamžitě nahraďte originálními náhradními díly. Obsluha: Připojení odsávací kanyly: Nasaďte vhodnou hadičku na hadicovou koncovku odsávací kanyly. Hadičku připojte k vhodné chirurgické odsávačce. Regulace sacího výkonu v průběhu zákroku: Operatér má možnost regulovat sací výkon na odsávací kanyle, například zamezit odsátí citlivých struktur. Odsávání: Při odsávání zakryjte regulátor odsávání na destičce rukojeti palcem. Odsávání neprobíhá: Sejměte palec z regulátoru odsávání na destičce rukojeti. Regulace sacího výkonu (u odsávacích kanyl s kapkovitým regulátorem odsávání): Při odsávání zakryjte regulátor odsávání na destičce rukojeti podle požadovaného sacího výkonu. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.