Odsávací mikrokanyly RAABE

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Trubkové nástroje z ušlechtilé oceli

Velmi jemné nástroje pro odsávání z těsných lokalit.

Naše speciální atraumatické sací kanyly určené neurochirurgům – pro jemnou a bezpečnou preparaci rigidní kanylou.

Odsávací mikrokanyly jsou dostupné ve třech průměrech a čtyřech délkách.

Charakteristiky:

  • Kapkovitý regulátor sání.
  • Označení šířky a délky.

Výhody:

  • Výborné sací zařízení do nejtěsnějších míst.
  • Velmi pevná sací trubice určená pro sání a retrahování.
  • Ideální pro přesné řezy.
  • Atraumatické zakončení.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Trubkové nástroje z ušlechtilé oceli jsou zdravotnickým prostředkem. Nástroje se používají univerzálně ve všech oborech chirurgie. Bezpečná manipulace a příprava k použití: Aby se předešlo poškozením na pracovním konci: Produkt zaveďte opatrně přes pracovní kanál (např. trokar). Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. Nový výrobek dodaný od výrobce po odstranění přepravního obalu a před první sterilizací důkladně strojně vyčistěte. Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.