Omniflush® s uzávěremSwabCap®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Ochrana před kontaminací nitrožilního vstupu

Kombinace proplachovací injekční stříkačky s uzávěrem SwabCap® usnadňuje dodržování předepsaných postupů práce s uzávěrem, neboť příslušný výrobek je přímo na místě k dispozici, personálu ihned po ruce.

SwabCap® je sterilně zabalen a lze jej napojit na ventil asepticky, bez přímého dotyku. Nedochází tak ke křížové kontaminaci!