Omniflush® s uzávěrem SwabCap®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Ochrana před kontaminací nitrožilního vstupu

Kombinace proplachovací injekční stříkačky s uzávěrem SwabCap® usnadňuje dodržování předepsaných postupů práce s uzávěrem, neboť příslušný výrobek je přímo na místě k dispozici personálu ihned po ruce.

SwabCap® je sterilně zabalen a lze jej napojit na ventil asepticky, bez přímého dotyku. Nedochází tak ke křížové kontaminaci!

Omniflush® s uzávěrem SwabCap® je zdravotnický prostředek.