Omniflush®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Předplněné proplachovací stříkačky

  • Proplachovací systém pro přímé použití šetří váš čas
  • Zřetelné a srozumitelné označení
  • Z hlediska bezpečnosti a hygieny vyhovuje zásadám správné klinické praxe
  • Ekonomický a šetrný k životnímu prostředí

Omniflush® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je proplach intravenózních hadiček a/nebo trvalých cévních přístupů. Proplachovací i.v. stříkačka s fyziologickým roztokem je k dispozici v různých objemech. Obsahuje sterilní apyrogenní izotonický roztok chloridu sodného ve vodě bez konzervačních prostředků. Každý ml obsahuje 9 mg/ml chloridu sodného. Celková osmolarita roztoku je 0,31 mOsm/ml (vypočtená). pH roztoku je 4,5–7,0. • Indikace: použití pouze jako sterilní izotonický roztok pro proplach intravenózních hadiček a/nebo trvalých cévních přístupů. • Kontraindikace: Hypernatremie a zadržovaní tekutin v těle, při kterých by podání sodíku nebo chloridu mohlo klinický stav zhoršit. • Bezpečnostní pokyny: Je nutno dbát opatrnosti, aby se proplachovací roztok nedostal do kontaktu s inkompatibilními léky. Před proplachováním katétru obsahujícího produkt fyziologickým roztokem si prostudujte příslušnou literaturu a přesvědčte se, zda jsou lék a proplachovací roztok kompatibilní. Nepoužívejte, pokud se objeví sraženina nebo pokud má roztok neobvyklou barvu, je zakalený nebo matný, nebo pokud je stříkačka poškozena. Pouze k jednorázovému použiti. Nepoužity roztok zlikvidujte. Není určeno k použití ve sterilním poli. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Excelsior Medical LLC se sídlem 1933 Heck Avenue, Neptune, NJ, 07753, USA.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.