Original Perfusor Line PVC (DEHP-Free) – spojovací hadička 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Hadičky k lineárním dávkovačům

Původní PVC trubice Perfusor® nastavuje standard pro přesnost a dlouhodobou konzistenci v infuzní terapii.

Vlastnosti:

  • Vysoký standard v infuzní terapii, pro všechny injekční dávkovače používané v infuzní terapii.
  • K dispozici v různých délkách a materiálech.
  • Malý zbytkový objem.
  • Luer-Lock.

Original Perfusor Line PVC (DEHP-Free) – spojovací hadička je zdravotnický prostředek.