Original-Perfusor® injekční stříkačka 50 ml

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Trojdílná injekční stříkačka pro lineární dávkovače

  • Kompatibilní s injekčními dávkovači Perfusor®.
  • Vyrobeno z polypropylenu.
  • Snadný chod pístu ze syntetické hmoty s dvojitým těsnicím kroužkem.
  • Minimální zbytkový objem.
  • Bez PVC a latexu.
  • Luer Lock.

Original-Perfusor® injekční stříkačka 50 ml je zdravotnický prostředek.