Perfusor® Space

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Lineární dávkovač nové generace - výměna injekčních stříkaček je nyní mnohem pohodlnější a bezpečnější než kdykoliv předtím

Menší, lehčí a bezpečnější při provozu než kterýkoliv předchozí srovnatelný systém. Perfusor® Space a Infusomat® Space určují nové standardy v infuzní technologii. Uživatelské rozhraní je stejné pro infuzní pumpu i pro lineární dávkovač. Tato jednotnost snižuje náklady na školení zdravotnického personálu a techniků, zrychluje pracovní proces a zvyšuje bezpečnost.
Perfusor® Space a Infusomat® Space nabízejí univerzální řešení pro široký rozsah terapeutických úkonů se současným zvýšením mobility a flexibility. Poprvé je tak možno komplexně v celé nemocnici standardizovat systém řízení infuzí, čímž se efektivně sníží náklady na pořízení infuzní techniky, její provoz a administrativu.
Inovovaná technologie pohonu Perfusor® Space nejen zajišťuje vynikající vlastnosti při spuštění a při dávkování, ale také poskytuje bezpečnost a jedinečné pohodlí při výměně injekčních stříkaček. Automatická synchronizace funkcí předchází omylům během výměny injekčních stříkaček. Brzda pístu brání samovolnému toku infuze.
 

Související produkty

B. Braun SpaceCom
Další
B. Braun Space OnlineSuite
Další
B. Braun SpaceCover
Další
B. Braun SpaceStation
Další
Infusomat® Space
Další