Perifix® ONE

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Mimořádný nový katétr pro regionální anestézii

  • Vysoká úspěšnost a menší množství komplikací, snadné a bezpečné zavádění
  • „„Umožňuje dokonalé šíření anestetika, a tím kompletní blokádu
  • „„Splňuje zvýšené nároky na bezpečnost, nelze jej zaměnit s jinými infuzními linkami