Perifix® Standard

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Epidurální katétr

  • Délka 100 cm
  • Z polyamidu
  • Transparentní
  • Rtg – kontrastní pruhy a hrot katétru
  • Stabilní proti zalomení
  • Značení délky stupnicí
  • Zaváděcí pomůcka ke snadnějšímu zavedení katétru - Perifix® katétrová spojka
  • Soft katétr se třemi bočními otvory
  • Katétr s centrálním otvorem
  • Katétr se třemi bočními otvory

Perifix® Standard je zdravotnický prostředek.