Plasmacup®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Kyčelní jamka

Vysoká primární stabilita a nízký otěr.

Systém kyčelních jamek Plasmacup® zahrnuje a kombinuje několik důležitých prvků necementovaných ortopedických implantátů: mikroporézní titanový povrch Plasmapore® s vysokou primární i sekundární stabilitou, použití kloubních komponent Biolox® v kombinaci keramika/ keramika s minimální otěrem a použití navigační technologie OrthoPilot® pro přesné umístění implantátu.

Povrch Plasmapore®
Systém Plasmacup® se vyznačuje proximálním mikroporézním titanovým nástřikem Plasmapore® pro implantaci bez použití cementu . K dispozici jsou i implantáty s elektrochemicky nanesenou 20 µm vrstvou fosforečnanu vápenatého. Tato tenká vrstvička má osteokonduktivní vlastnosti a urychluje tvorbu spojení mezi kostí a dříkem endoprotézy.

Keramika Biolox®
Plasmacup® může být implantován s keramikou Biolox® delta, poslední generací biokeramiky, určenou pro náhradu kyčelního kloubu. Řada Plasmacup® delta je určena pro keramické hlavice 32 a 36 mm a vložky pro zvýšení stability kyčelního kloubu a rozsahu pohybů v kyčli. Nosné povrchy v kombinaci keramika /keramika zaručují minimální otěr. Keramický materiál je mimořádně odolný proti poškození povchu a zároveň dokonale biokompatibilní.

Modulární vložky
Samosvorné konické ukotvení stabilizuje modulární vložky Plasmacup® a zabraňuje jakýmkoliv mikropohybům. Oblast, ve které se výsledné síly koncentrují, je vyrobena z nejpevnějšího materiálu. Volitelné kotvící šrouby lze během zavádění volně nasměrovat. Modulární sortiment implantátů s různými možnostmi fixace nabízí operatérovi možnost volby mezi keramickou a polyetylenovou vložkou. Komponenty implantátu mohou být proto vybírány tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám příslušného pacienta.

Navigace OrthoPilot®
Systém Plasmacup® lze implantovat pomocí navigační technologie OrthoPilot®. Při navigovaných operacích s implantáty Plasmacup® měří systém úhly inklinace a anteverze ve vztahu k přední rovině pánevní. Během frézování acetabula měří a zobrazuje střed kloubu, hloubku frézování a orientaci frézy. Navigované zavádění implantátů Plasmacup® je vhodné pro různé polohy pacientů a různé chirurgické přístupy.

Plasmacup® je zdravotnický prostředek. Jde o kyčelní jamku, tedy dílčí komponentu totální náhrady kyčelního kloubu. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je náhrada kyčelního kloubu v případech, kdy došlo k závažnému poškození chrupavky bez možnosti jiné terapie. Indikace: Degenerativní artróza, revmatoidní artritida, posttraumatická artritida, nestability kyčelního kloubu a jeho deformace. Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: Akutní nebo chronický zánět, osteoporóze nebo osteomalacii, poškození kostních struktur, které zabrání dostatečné fixaci implantátu a jeho stabilitě, tumory v oblasti fixace implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: Použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: Medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; Mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení kyčelního kloubu a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; Nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit, těhotenství. Vedlejší účinky a interakce: Kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s náhradou kyčelního kloubu (nejde však o jejich úplný výčet): Chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; Změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; Reakce na cizí těleso, alergie; Infekce, bolesti, luxace, ztráta hybnosti. Bezpečnostní pokyny: Plasmacup® lze implantovat pouze pomocí nástrojů určených pro implantaci Plasmacup®. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty, operační technikou a znát obecné zásady implantace endoprotéz. Chirurg musí vybrat nejvhodnější variantu implantátu pro daný typ patologie kyčelního kloubu. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty jiných systémů. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Implantát má omezenou životnost. Ošetřující lékař edukuje pacienta tak, aby implantát nadměrně a dlouhodobě nepřetěžoval, jinak hrozí předčasné selhání implantátu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.