Prontosan® gel na rány X

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Hydrogel ke zvlhčování a čištění popálenin, akutních a chronických ran

 • Vysoká viskozita, dobře drží na rozsáhlých ranách
 • Odstranění povlaků ran - včetně biofilmu
 • Brání vytvoření biofilmu
 • Snižuje možnost zavlečení infekce
 • Bezbolestné nanášení
 • Pro opakované a dlouhodobé používání
 • Trvanlivost po otevření 8 týdnů
 • Sterilní

Indikace:

 • Akutní rány (zvláště velkoplošné traumatické rány)
 • Chronické rány (např. UCV, dekubity, diabetické ulcerace)
 • Rány ošetřované při paliativní péči
 • Rány způsobené vysokou nebo nízkou teplotou (termické rány), popáleniny I. - IV. stupně
 • Odběrové plochy pro transplantace

Může se používat jako hydrogel.

Prontosan® gel na rány X je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je čištění, zvlhčování a dekontaminace akutních, chronických a infikovaných kožních ran a popálenin. Indikace: Pro čištění, zvlhčování a dekontaminaci: a) akutních neinfikovaných a infikovaných ran: traumatické rány (např. tržné rány, odřeniny nebo bodné rány – je-li indikováno šití, měl by se Prontosan® gel na rány X aplikovat až po chirurgickém zákroku), b) chronických neinfikovaných a infikovaných ran (včetně komplikovaných, nepoddajných ran, dutin, obtížně se hojících ran). c) Pooperačních ran. d) Popálenin tepelných, chemických a po ozáření: • Povrchní (prvního stupně, I). • Povrchní, v částečně tloušťce (druhého stupně, IIa). • Hluboké, v částečně tloušťce (druhého stupně, IIb). • V plné tloušťce (třetího stupně). e) Omrzlin. Kontraindikace: Prontosan® gel na rány X by neměl být používán: a) Pokud je známo či existuje podezření, že by pacient mohl byt alergicky na některou ze složek výrobku. b) Na CNS nebo meningy. c) Ve středním a vnitřním uchu. d) V očích. e) Na hyalinovou chrupavku a v aseptické operaci kloubu. Pokud Prontosan® gel na rány X přijde do styku s aseptickou chrupavkou, je třeba ji okamžitě irigovat Ringerovým roztokem nebo fyziologickým roztokem. f) V kombinaci s aniontovými tenzidy. g) V kombinaci s čistícími mýdly, mastmi, oleji, enzymy, atd. Tyto látky je třeba před použitím z rány pečlivě odstranit. Bezpečnostní pokyny: Prontosan® gel na rány X je konzervovaný výrobek a je použitelný 8 týdnů po otevření. Lahvičku je třeba zavřít okamžitě po použití, aby se zamezilo kontaminaci. Vrch lahvičky je třeba při používání chránit před kontaminací. Lahvičky, které přišly do přímého styku s ránou nebo byly jinak kontaminovány je nutno zlikvidovat. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG se sídlem na adrese Seesatz 17, CH-6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Oplachový roztok na rány Prontosan®
Další
Prontosan® gel na rány
Další