Oplachový roztok na rány Prontosan®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Roztok pro dekontaminaci chronické rány

K okamžitému použití s obsahem polyhexanidu a undecylenamidopropylbetainu.

Určený k:

  • Čištění, zvlhčování ran a udržování ran i krytí ve vlhkém prostředí.
  • Odstranění fibrinových náletů a zbytků povlaků v ráně, přičemž zdravou tkáň chrání.

Oplachový roztok na rány Prontosan® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je čištění, oplachování a zvlhčování akutních, chronických a infikovaných kožních ran, popálenin prvního a druhého stupně. Indikace: Pro čištění, oplachování a zvlhčování: a) Akutních neinfikovaných a infikovaných ran – traumatické rány (např. rány tržné – lacerace, pokousání, rány řezné či vzniklé rozdrcením tkáně) – rány pooperační. b) Chronických neinfikovaných a infikovaných ran, včetně: proleženin (dekubitů); žilních ulcerací, diabetických vředů. c) Popálenin prvního a druhého stupně, ran způsobených poleptáním chemickou látkou. d) Ran způsobených ozářením. e) Píštělí a abscesů. f) Vstupních portů urologických katetrů, hadiček PEG/PEJ nebo drenážních hadiček. g) Peristomální kůže. Pro intraoperativní čištění a irigaci ran. Pro instilaci v kombinaci s terapií ran negativním tlakem. Pro zvlhčení inkrustovaných krytí na rány a bandáží před odstraněním. Kontraindikace: a) Pokud je známo či existuje podezření, že by pacient mohl být na alergický na některou ze složek výrobku. b) Na CNS a pleny mozkové. c) Ve středním a vnitřním uchu. d) V očích. e) Na hyalinovou chrupavku a při aseptické operaci kloubu. Pokud Prontosan® přijde do styku s aseptickou chrupavkou, je třeba ji okamžitě irigovat Ringerovým roztokem nebo fyziologickým roztokem. f) V kombinaci s aniontovými tenzidy. g) V kombinaci s čistícími mýdly, mastmi, oleji, enzymy, atd. Tyto látky je třeba před použitím z rány pečlivě odstranit. h) Pro peritoneální laváž nebo výplach. Bezpečnostní pokyny: Pouze k vnějšímu použití. Nepoužívejte pro infuze nebo injekce. Nepolykejte. Nepoužívejte poškozené lahvičky. Chraňte lahvičky před přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG se sídlem na adrese Seesatz 17, CH-6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Prontosan® gel na rány
Další
Prontosan® gel na rány X
Další
Prontosan® Debridement Pad
Další