Prevision®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.



Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.



Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Revizní endoprotéza 

Široký výběr komponent revizní endoprotézy Prevision® nabízí více než 250 možných kombinací. 

Standardní sortiment obsahuje kolekci implantátů s distálním průměrem od 12 mm do 24 mm a délkou od 240 mm do 400 mm. 

Kromě implantátů výše uvedených délek lze k optimální rekonstrukci kyčelního kloubu a délky dolní končetiny použít také proximální komponenty, které umožňují jemnější nastavení. Každá proximální komponenta je dodávána v délkách s odstupňováním 0 mm, + 10 mm a + 20 mm. Vzhledem k tomu, že komponenty implantátu lze sesadit in situ, je možné délku končetiny snadno upravit i v posledních fázích operace.

 

Nástroje pro revizní operace kyčelní endoprotézy
Nástroje Prevision jsou konstruovány tak, aby umožňovaly jak transfemorální, tak i proximální implantaci komponent endoprotézy. 

Operatér se může volně rozhodnout, zda endoprotézu sestaví uvnitř nebo vně femuru a tato možnost volby se týká dokonce i spojení distální a proximální komponenty.

Kromě pečlivé přípravy místa implantace nabízí instrumentárium také možnost časné a opakované zkušební repozice a bezpečné upevnění proximálních a distálních komponent implantátu.

Svorka upevněná na distální část implantátu brání účinně přenosu kroutící síly na distální místo implantace v průběhu sestavování endoprotézy in situ.

Prevision® je zdravotnický prostředek. Jde kyčelní dřík revizní, tedy dílčí komponentu revizní totální náhrady kyčelního kloubu. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je náhrada kyčelního kloubu v případech, kdy došlo k selhání primární náhrady kyčelního kloubu. Indikace: Selhání primární náhrady kyčelního kloubu, revmatoidní artritida, posttraumatická artritida, nestability kyčelního kloubu a jeho deformace. Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: Akutní nebo chronický zánět, osteoporóza nebo osteomalacie, poškození kostních struktur, které zabrání dostatečné fixaci implantátu a jeho stabilitě, tumory v oblasti fixace implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: Použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: Medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení kyčelního kloubu a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit, těhotenství. Vedlejší účinky a interakce: Kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s náhradou kyčelního kloubu; nejde však o jejich úplný výčet: chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; reakce na cizí těleso, alergie; infekce, bolesti, luxace, ztráta hybnosti. Bezpečnostní pokyny: Prevision® lze implantovat pouze pomocí nástrojů určených pro implantaci Prevision®. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty, operační technikou a znát obecné zásady implantace endoprotéz. Chirurg musí vybrat nejvhodnější variantu implantátu pro daný typ patologie kyčelního kloubu. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty jiných systémů. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Implantát má omezenou životnost. Ošetřující lékař edukuje pacienta tak, aby implantát nadměrně a dlouhodobě nepřetěžoval, jinak hrozí předčasné selhání implantátu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.