Prevision®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Revizní endoprotéza 

Široký výběr komponent revizní endoprotézy Prevision® nabízí více než 250 možných kombinací. 

Standardní sortiment obsahuje kolekci implantátů s distálním průměrem od 12 mm do 24 mm a délkou od 240 mm do 400 mm. 

Kromě implantátů výše uvedených délek lze k optimální rekonstrukci kyčelního kloubu a délky dolní končetiny použít také proximální komponenty, které umožňují jemnější nastavení. Každá proximální komponenta je dodávána v délkách s odstupňováním 0 mm, + 10 mm a + 20 mm. Vzhledem k tomu, že komponenty implantátu lze sesadit in situ, je možné délku končetiny snadno upravit i v posledních fázích operace.

Nástroje pro revizní operace kyčelní endoprotézy
Nástroje Prevision jsou konstruovány tak, aby umožňovaly jak transfemorální, tak i proximální implantaci komponent endoprotézy. 

Operatér se může volně rozhodnout, zda endoprotézu sestaví uvnitř nebo vně femuru a tato možnost volby se týká dokonce i spojení distální a proximální komponenty.

Kromě pečlivé přípravy místa implantace nabízí instrumentárium také možnost časné a opakované zkušební repozice a bezpečné upevnění proximálních a distálních komponent implantátu.

Svorka upevněná na distální část implantátu brání účinně přenosu kroutící síly na distální místo implantace v průběhu sestavování endoprotézy in situ.

Prevision® je zdravotnický prostředek.