Ringerův roztok Braun

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Plný elektrolytový roztok pro infuzní léčbu

Ringerův roztok Braun je roztok, který tělu dodává tekutiny a soli. Jeho složení s ohledem na obsah sodíku, draslíku a vápníku je podobné lidské krvi.

Používá se pro doplnění tekutin a solí, jestliže:

  • Je třeba udržovat rovnováhu solí ve Vašem těle podáním správného množství tekutin a solí pří-mo do krevního oběhu, obzvláště pokud máte nízké hladiny chloride
  • Jste dehydratovaný/á a ztrácíte vodu a soli
  • Došlo u Vás k úbytku chloridů (což může nastat např. při silném zvracení)
  • Došlo u Vás ke ztrátě krve a po určitou krátkou dobu je třeba její ztrátu nahradit
  • Roztok se rovněž používá jako nosný roztok v případě, že Vám chce lékař podat koncentrované soli nebo některé léky