Rocuronium B. Braun 10mg/ml

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Nedepolarizující nervosvalový blokátor s rychlým nástupem účinku

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml je nedepolarizující nervosvalový blokátor umožňující svalovou relaxaci a tracheální intubaci při krátkodobých až dlouhodobých chirurgických zákrocích a použití na jednotce intenzivní péče.

V plastové ampuli bez nutnosti uchovávat v chladu.