Rozložitelné štípací kleště na kosti KERRISON

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Rozkladací štípáky KERRISON jsou demontovatelné ve třech krocích bez použití dalších pomůcek

Štípací kleště jsou opatřené zařízením pro snadné odstranění kostního materiálu a je možné je bez použití pomůcek snadno rozložit ve třech krocích.

  • Snadné a rychlé rozložení na dva díly.
  • Snadné a rychlé čištění a opětovný návrat do provozu.
  • Rychlá identifikace rozmontovaných částí pomocí pozlacených pružin.
  • Identifikační kód pro rychle a snadné opětovné sestavení.
  • Zařízení pro odstranění naštípaného materiálu.

Kostní štípáky KERRISION jsou dostupné ve více než 220 různých provedení, z čehož 79 je rozkládacích.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info

Rozložitelné štípací kleště na kosti KERRISON jsou zdravotnickým prostředkem. Štípací kleště na kosti KERRISON se používají k odstranění kosti, vazů, chrupavek a podobných tkání (v neurochirurgii, ortopedii a traumatologii). Bezpečnostní pokyny: Nebezpečí poškození nebo zničení výrobku v důsledku nesprávné manipulace. Výrobek použijte dle určené oblasti použití. Zamezte nadměrnému namáhání výrobku kroutivými nebo páčivými pohyby při štípání (to platí zejména pro štípací kleště na kosti KERRISON s tenkým ramenem). Štípací kleště na kosti KERRISON s tenkým ramenem používejte pouze k odstraňování drobných měkkých kostních úlomků a měkkých tkání. Odštipujte pouze tolik tkáně, kolik může kavita mezi patkou a posuvným dílem pojmout. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.