Safsite®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Bezpečnostní spojka pro infuzní sety

Bezpečný přístup pomocí automatické funkce 

Luer spojka (bez závitu) stříkačky nebo infuzní hadičky se otevře při připojení a automaticky uzavře při odpojení.

 • Pro aplikaci léků.
 • Pro odběr krve.
 • Pro podání infuzních roztoků.

 

Zvýšená bezpečnost při výměně systému

 • Safsite® usnadňuje denní výměny infuzí do centrálních žilních nebo i.v. katétrů, zlepšuje hygienu.
 • Spolehlivě zabraňuje úniku tekutiny nebo krve, zabraňuje vstupu vzduchu.
 • Při použití na Perfusor hadičkách, Safsite minimalizuje nebezpečí předávkování vyplývající z volného toku během výměny stříkačky.
 • Předchází problémům, je-li kohout náhodně ponechán otevřen.

 

Raději připojení než punkce 

„Bezjehlová“ alternativa k injekčním portům.

 • Žádná infekce ze vpichu jehlou
 • Žádný vznik částic

 

Univerzální použití

 • S infuzními a transfuzními soupravami a hadičkami.
 • Se systémy kohoutů.
 • S centrálními žilními katétry, i.v. katétry a punkčními soupravami.

SAFSITE® Injection Site je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je aspirace nebo aplikace intravenózních tekutin. Návod k použití: Použijte aseptickou techniku. • Vyměňte v souladu s protokolem daného zdravotnického zařízení. • Přístup k injekčnímu vstupu SAFSITE: Před použitím injekční vstup naplňte. Pevně připojte injekční vstup k požadovanému spojeni. Odstraňte modrý uzávěr. Použijte kompatibilní konektor luer bez jehly. Po každém použití vstup propláchněte podle protokolu zdravotnického zařízení. Utáhněte uzávěr na nepoužívaném injekčním vstupu. Po každém použití nasaďte na injekční vstup nový sterilní uzávěr. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.