SENSATION Micro Instruments

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vícedílné nástroje s nasazeným uzávěrem

Dokonale ostré pro precizní operativu.

Nástroje SENSATION micro jsou charakteristické jejich dokonale ostrou pracovní částí. Dokonale ostré – dokonalost pro dokonalé operatéry.

Nástroje SENSATION mají různé čepele, pracovní délky – od 70 do 120 mm a jsou dostupné v různých velikostech.

Charakteristiky:

  • Čtvery nůžky NOIR®.
  • Nůžky s rovnými, nahoru či dolu zahnutými nebo vyúhlenými čepelemi.
  • Nůžky hrotnaté, tupé, hrotnato-tupé.
  • Kleště s konci jemnými, zoubkatými nebo vroubkatými pro pevné uchopení tumoru.
  • Jehelce pro jehly o velikosti 7/0 nebo méně.

Výhody:

  • Extra jemné a ostré čelisti pro precizní operativu.
  • Bajonetovitý vyúhlený tvar pro lepší přehlednost a snazší manipulaci.
  • Barevně označené nástroje pro rychlejší identifikaci.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Vícedílné nástroje s nasazeným uzávěrem jsou zdravotnický prostředek, používaný ve všech oborech chirurgie. Relativní kontraindikace: Následující podmínky, individuálně nebo v kombinaci, mohou vést k delšímu hojení, resp. k ohrožení výsledku operace: Lékařské nebo chirurgické stavy (např. komorbidity), které mohou zhatit výsledek operace. V případě výskytu relativních kontraindikací rozhoduje uživatel o individuálním použití výrobku. Bezpečná manipulace: Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné přípravy a aplikace a nebyl ohrožen nárok na záruku: Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití. Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. Výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.