Softa® Cloth CHX 2%

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jednotlivě balené alkoholové ubrousky s obsahem 2 % CHX pro čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků, zejména intravenózních spojů

  • Praktické a rychlé použití 
  • Kompatibilní s trojcestnými kohouty Discofix® C a bezjehlovými vstupy CareSite™ a Safeflow (zdravotnické prostředky)

 

Účinné látky: 70 % v/v isopropyl alcohol, 2 % w/v chlorhexidine gluconate

Softa® Cloth CHX 2% je zdravotnický prostředek.

Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce.