Softa® Cloth CHX 2%

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.



Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.



Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Ubrousky pro dezinfekci povrchů a dekontaminaci zdravotnických prostředků

  • Alkoholové ubrousky s 2% CHX
  • K okamžitému použití
  • Baleny jednotlivě
  • Kompatibilní s Discofix® C a Safeflow

Softa® Cloth CHX 2% je zdravotnický prostředek. Ubrousky určené pro povrchovou dezinfekci a dekontaminaci prostředků zdravotnické techniky. Pokyny k použití: Přípravek rozetřete na celý povrch. Není určen k použití na zařízeních pro invazivní zákroky. Vysoce hořlavý. Dráždí oči. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní list. Produkt skladujte uzavřený a na chladném, suchém místě. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.