Sol-Cart B®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Kapsle Sol-Cart B® s práškovým hydrogenuhličitanem sodným představují praktickou alternativu tekutého 8,4% bikarbonátu

Hydrogenuhličitan sodný pro hemodialýzu v kapslích

 • Plášť kapsle z polypropylenu
 • Jeden filtr je umístěn na vstupu do kapsle, druhý na výstupu
 • Obsah jedné kapsle: 650 g, 760 g nebo 1 100 g je ekvivalentem
  6,5 l, 7,6 l nebo 11,0 l bikarbonátového 8,4% koncentrátu;
  délka dialýzy 6 h, 7 h nebo 9 h při průtoku dialyzátu 500 ml/min.
 • Práškový hydrogenuhličitan sodný odpovídá monografii
 • Evropského lékopisu
 • Lze použít ve všech běžných dialyzačních přístrojích
  s příslušnými držáky na kapsle
 • Doba použitelnosti: 36 měsíců

Kontakt

David Vacek, DiS.
Tel. +420-602 484 011
david.vacek@bbraun.com 

Související produkty

SOL-CART B -CAP- BIC.-CARTRIDGE 760 GR
Další
Dialog+
Další
SOL-CART B -CAP- BIC.-CARTRIDGE 650 GR
Další
Alkalické bikarbonátové hemodialyzační koncentráty 8,4%
Další
Kyselé bikarbonátové hemodialyzační koncentráty 1+34
Další