Sol-Cart B® – hydrogenuhličitan sodný 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Kapsle Sol-Cart B® s práškovým hydrogenuhličitanem sodným představují praktickou alternativu tekutého 8,4% bikarbonátu.

Hydrogenuhličitan sodný pro hemodialýzu v kapslích.

  • Plášť kapsle z polypropylenu.
  • Jeden filtr je umístěn na vstupu do kapsle, druhý na výstupu.
  • Obsah jedné kapsle: 650 g, 760 g nebo 1 100 g je ekvivalentem 6,5 l, 7,6 l nebo 11,0 l bikarbonátového 8,4% koncentrátu.
  • Délka dialýzy 6 h, 7 h nebo 9 h při průtoku dialyzátu 500 ml/min.
  • Práškový hydrogenuhličitan sodný odpovídá monografii evropského lékopisu.
  • Lze použít ve všech běžných dialyzačních přístrojích
    s příslušnými držáky na kapsle.
  • Doba použitelnosti: 36 měsíců.

Sol-Cart B® – hydrogenuhličitan sodný je zdravotnický prostředek.