Sol-Cart B® – hydrogenuhličitan sodný 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.



Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.



Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Kapsle Sol-Cart B® s práškovým hydrogenuhličitanem sodným představují praktickou alternativu tekutého 8,4% bikarbonátu.

Hydrogenuhličitan sodný pro hemodialýzu v kapslích.

  • Plášť kapsle z polypropylenu.
  • Jeden filtr je umístěn na vstupu do kapsle, druhý na výstupu.
  • Obsah jedné kapsle: 650 g, 760 g nebo 1 100 g je ekvivalentem 6,5 l, 7,6 l nebo 11,0 l bikarbonátového 8,4% koncentrátu.
  • Délka dialýzy 6 h, 7 h nebo 9 h při průtoku dialyzátu 500 ml/min.
  • Práškový hydrogenuhličitan sodný odpovídá monografii evropského lékopisu.
  • Lze použít ve všech běžných dialyzačních přístrojích
    s příslušnými držáky na kapsle.
  • Doba použitelnosti: 36 měsíců.

Sol-Cart B® – hydrogenuhličitan sodný je zdravotnický prostředek. Účel použití: Patrona je určena pro přípravu alkalického koncentrátu pro bikarbonátovou hemodialýzu nebo pro bikarbonátovou hemodiafiltraci. Indikace: Níže uvedené indikace platí výlučně pro bikarbonátový hemodialyzační roztok připravený bezprostředně před použitím z kyselého a zásaditého koncentrátu pro bikarbonátovou hemodialýzu ve stanoveném ředění: Akutní selhání ledvin, chronické selhání ledvin, hyperhydratace, intoxikace, kompenzace acidobazické a elektrolytové rovnováhy, úprava krevní/plazmatické/tělesné teploty. Kontraindikace: Hyperkalémie při použití kyselého koncentrátu pro hemodialýzu obsahující kalium, hypokalémie při použití kyselého koncentrátu pro hemodialýzu bez obsahu kalia, nezvládnutelná koagulopatie. U pacientů s nestabilním krevním oběhem a/nebo nestabilním krevním tlakem může být indikována jiná metoda mimotělního očištění krve, např. některá z kontinuálních metod (CRRT). Vedlejší účinky: Během hemodialýzy může dojít k vedlejším účinkům, jako jsou hypotenze, nevolnost, zvracení a křeče. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

SOL-CART B -CAP- BIC.-CARTRIDGE 760 GR
Další
Dialog+
Další
SOL-CART B -CAP- BIC.-CARTRIDGE 650 GR
Další
Zásadity bikarbonátový hemodialyzační koncentrát 8,4%
Další
Kyselý bikarbonátový hemodialyzační koncentrát SW xxx A
Další