Kostní štípáky Aesculap-KERRISON

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Štípáky pro zvláštní indikace

Zahnuté, bajonetovité, extra dlouhé, střední velikosti nebo s velkými čelistmi – nabízíme štípací kleště pro každou situaci.

Kostní štípáky KERRISION jsou dostupné ve více než 220 různých provedení.

Štípáky pro laminektomii s až o 66 % větším rozevření čelistí
Tyto kleště jsou v neurochirurgii používány zejména k laminektomiím.

 • Během jednoho sepnutí může být účinněji odstraněno více kostní tkáně.
 • Kleště jsou dostupné v trojím provedení: rozebratelné, nerozebratelné a rozebratelné s potahovaným povrchem.
 • Šířka od 2 do 6 mm, úhel rozevření čelistí 130°/40°.

 

Extra dlouhé kleště, délka 280 mm
Tyto kleště nabízí dostatečnou rezervu k překonání velké vzdálenosti, jestliže to situace vyžaduje.

 • Dostupnost v trojím provedení: rozebratelné, nerozebratelné a rozebratelné s potahovaným povrchem.
 • Úhel rozevření čelistí 130°.
 • Šířka od 2 do 5 mm.

 

Kleště poloviční velikosti, šířky 1,5 mm a 2,5 mm
Anatomické poměry mohou vyžadovat kleště nestandardní velikosti.

 • Šířka 1,5 nebo 2,5 mm.
 • Kleště jsou dostupné v trojím provedení: rozebratelné, nerozebratelné a rozebratelné s potahovaným povrchem.
 • Úhel rozevření čelistí 130°.

 

Zahnuté a bajonetovité kostní štípáky KERRISON
Štípací kleště umožňující precizní odstranění tkáně u složitých případů.

 •  Čtyři bajonetovité štípáky KERRISION pro optimální využití. 
 •  Všechny tyto kleště jsou dodávané v klasickém, nerozkládacím provedení.
 •  Šířka rozevřených čelistí 2 a 5 mm.

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Kostní štípáky Aesculap-KERRISON jsou zdravotnický prostředek. Kostní štípáky Aesculap-KERRISON se používají podle provedení pracovních konců k odstraňování kosti, chrupavky a tkáně v různých chirurgických disciplínách (např. v neurochirurgii, ortopedii, traumatologii atd.). Bezpečná manipulace: Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. Výrobek používejte pouze k určenému účelu použití, viz účel použití. Nový výrobek od výrobce po odstranění transportního obalu a před první sterilizací vyčistěte (ručně nebo strojově). Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Výrobek před každým použitím prohlédněte, zda neobsahuje: volné, ohnuté, zlomené, prasklé, opotřebené a odlomené části. Nikdy nepoužívejte poškozený anebo vadný výrobek. Poškozený výrobek okamžitě vyřaďte. Jednotlivé poškozené díly okamžitě nahraďte originálními náhradními díly. Nebezpečí poškození nebo zničení výrobku v důsledku nesprávné úpravy: Výrobek použijte dle určené oblasti použití. Zamezte nadměrnému namáhání kostních štípáků (zejména Aesculap-KERRISON s tenčí patkou) kroucením a zdviháním. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.