Stabimed® ultra

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Moderní granulovaný přípravek na dezinfekci a čištění instrumentária a zdravotnických pomůcek

Stabimed® ultra je přípravek bez obsahu aldehydů, vhodný pro manuální dezinfekci a čištění jak termolabilních tak termostabilních zdravotnických prostředků.

Je speciálně připraven pro závěrečnou dezinfekci flexibilních endoskopů (II. stupeň dezinfekce nebo vyšší stupeň dezinfekce).

Stabimed® ultra je vhodný i pro přípravu nástrojů před automatickým mytím.

Stabimed® ultra je granulovaný dezinfekční zdravotnický prostředek na nástroje. Stabimed® ultra je přípravek bez obsahu aldehydů, vhodný pro manuální dezinfekci a čištění jak termolabilních, tak termostabilních zdravotnických prostředků. Je speciálně připraven pro závěrečnou dezinfekci flexibilních endoskopů (II. stupeň dezinfekce nebo vyšší stupeň dezinfekce). Stabimed® ultra je vhodný i pro přípravu nástrojů před automatickým mytím. Informace pro uživatele: Účinný proti bakteriím, bakteriálním sporám, kvasinkám, plísním, obaleným a neobaleným virům. Použití: Manuální. Dezinfekce a čištění chirurgických nástrojů, pevných a ohebných endoskopů, laboratorního vybavení a příslušenství na anestezii. Vhodný pro čištění ultrazvukem. Pro přípravu a závěrečnou dezinfekci termocitlivých nástrojů i přístrojů jako jsou flexibilní endoskopy. Po dezinfekci nástroje důkladně opláchněte vodou a dále pokračujte v přípravě podle potřeby. 1. krok: Napusťte potřebné množství vlažné pitné vody. 2. krok: Přidejte prášek do vody v měřicí nádobce. 3. krok: Míchejte, dokud se prášek nerozpustí na čirý roztok (~10 min). 4. krok: Roztok zlikvidujte po 24 hodinách nebo ukazuje-li testovací proužek obsah účinné látky < než minimum. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.