Stimuplex® A

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Stimulační jehla pro jednorázové podání anestetika v periferní regionální anestézii

  • Značky na jehle pro měření hloubky vpichu.
  • Průzračně čirý potah jehly pro hladký průnik všemi vrstvami tkání.
  • Široce používaný 30° úkos hrotu jehly.
  • Ergonomický držák poskytuje výbornou taktilní zpětnou vazbu.
  • Kompatibilní se všemi neurostimulátory B. Braun.

Stimuplex® A je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je blokáda plexů a periferních nervů. Indikace: blokáda plexů a periferních nervů pomocí elektrické nervové stimulace jako bloková anestézie při chirurgických zákrocích na horních a dolních končetinách s využitím nejrůznějších technik bloku. Kontraindikace: známá předcházející neurologická onemocnění, infekce/zánět v požadovaném místě zavedení/punkce, nadměrná předoperační úzkost (nereagující na cílené zákroky) a neschopnost snášet polohování, preexistující koagulopatie, buď endogenní (např. trombocytopenie) nebo iatrogennní (např. léčba warfarinem) vzhledem ke zvýšenému riziku hematomu, anatomické anomálie ztěžující umístění jehly pomocí ultrazvuku, nervové stimulace nebo anatomických orientačních bodů, jaterní choroba, která může narušovat odbourávání, nezískání souhlasu pacienta, známá hypersenzitivita na jeden či více použitých materiálů, lymfangitida (např. v případě vstupu do axilární oblasti), stav po lymfadenektomiích (např. v případě vstupu do axilární oblasti), stimulace: neprovádějte při defibrilaci nebo kardioverzi, informace o dalších kontraindikacích proti aplikaci kontinuální lokální anestezie naleznete v odborné literatuře. Bezpečnostní pokyny: Rizika: nervové léze mohou být způsobeny intrafascikulárním umístěním špičky jehly, intrafascikulární injekcí nebo toxickými reakcemi na lokální anestetikum, pneumothorax (např. v případě supraklavikulárního brachiálního plexu a interskalenických bloků), bolest a hematom v místě zavedení jehly, neúplné zablokování v důsledku nesprávného umístění špičky jehly, nedostatečné rozšíření lokálního anestetika, lokální toxicita ve vztahu k anestetikům: kardiální, neurologická, alergická (zejména při podání/injikování velkých objemů), nesprávná epidurální nebo intratekální injekce lokálního anestetika v případě periferních bloků v oblasti páteře, infekce (sepse). Varování: opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Dochází-li k parestézii v důsledku nechtěného přímého kontaktu s nervem, kanylu za žádných okolností nezasunujte dále. Nezvykle vysoký tlak podávání může znamenat, že došlo k podání do nervu. Podávání přerušte – mohlo by dojít k nevratnému poškození nervu. Pro dosažení optimálního spojení mezi stimulační kanylou a nervovým stimulátorem a současné zajištění bezpečnosti pacienta používejte pouze výrobky B. Braun spolu s jinými výrobky B. Braun. Společnost B. Braun Melsungen AG nepřijímá jakoukoli odpovědnost za použití svých výrobků v kombinaci s vybavením od jiných výrobců. Neresterilizujte. Použijte pouze v případě, že balení je nepoškozené. Použijte náležitě skladovaný produkt před uplynutím data spotřeby uvedeném na obalu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.