Stimuplex® A

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.



Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.



Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Stimulační jehla pro jednorázové podání anestetika v periferní regionální anestézii

  • Značky na jehle pro měření hloubky vpichu.
  • Průzračně čirý potah jehly pro hladký průnik všemi vrstvami tkání.
  • Široce používaný 30° úkos hrotu jehly.
  • Ergonomický držák poskytuje výbornou taktilní zpětnou vazbu.
  • Kompatibilní se všemi neurostimulátory B. Braun.

Stimuplex® A je zdravotnický prostředek.