Stimuplex® HNS 12

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nervový stimulátor pro periferní nervové blokády

Větší plně grafický LCD display Vám dává všechny potřebné informace již při letmém pohledu. 

Dobrá viditelnost je zajištěna i při širokém úhlu pohledu. 

Trvale jsou zobrazovány následující informace:

  • Amplituda impulsu v mA
  • Proudový rozsah
  • Délka trvání stimulačního impulsu v ms
  • Frekvence impulsů v Hz
  • Vstupní impedance (odpor) v kΩ předaný elektrický náboj (v nC, pokud aktivováno)

Ergonomický tvar 
Nový tvar perfektně padne do ruky a umožňuje bezpečné a pohodlné držení.

Digitální volba hodnot 
Precizní a pohodlné dotekové nastavování se zpětnou vazbou.

Klávesy přímého vstupu 
Klávesy přímého vstupu umožňují pohodlné a přímé nastavení nejdůležitějších a často měněných veličin amplituda mA frekvence Hz trvání impulsu ms.

Pohodlná navigace v menu
Zadejte si Vaše standardní nastavení pohodlnou navigací v menu pomocí kláves se šipkami a jednoduše se vraťte do stimulačního režimu na obrazovce krátkým (méně než 1 sekundu trvajícím) stiskem vypínací klávesy.
 

Stimuplex® HNS 12 je zdravotnický prostředek, nervový stimulátor. Účelem tohoto zdravotnického prostředku jsou blokády plexu a periferních nervů pomocí elektrické nervové stimulace. Účel použití: Nervový stimulátor je určený na lokalizaci nervů v periferní regionální anestezii. Za žádných okolností se nesmí použít na pacientovi, kterému se vykonává chirurgický zákrok. Indikace: Chirurgické úkony na horní a dolní končetině. Pacienti s vysokým rizikem aspirace. Hemodynamicky nestabilní pacienti. Pooperační analgezie umožňující brzkou mobilizaci a fyzickou léčbu. Replantační chirurgie. Diagnostické a terapeutické blokády. Kontraindikace: Odmítnutí regionální anestezie ze strany pacienta, infekce v místě punkce, neurologické poruchy známe před operací, anatomické abnormality, vážné poruchy srážlivosti, snížená funkce jater. Upozornění: V zájmu zabránění výbuchu anestetických plynů nebo vznícení hořlavých kapalin nepoužívejte Stimuplex® HNS 12 v rizikových oblastech. Aby se předešlo zranění pacienta, všechno připojené příslušenství v blízkosti pacienta musí být v souladu s platnými předpisy a nařízeními. Příslušenství a vybavení musí být v souladu s normami EN 60601-1, EN 60601-1-1, stejně tak i s ostatními platnými normami. Uživatel by si měl být vědom, že i když je celé vybavení a příslušenství v souladu se všemi předpisy, může se stát, že se spojí všechny svodové a vedlejší proudy a vytvoří tak nepřijatelné vysoké hladiny, které můžou ohrozit pacienta. Je proto nutné předem zkontrolovat, zda připojené příslušenství za určitých podmínek nemůže přesahovat povolené limity. Nesprávné sestavení přístroje a příslušenství (tvořící systém) může pro pacienta představovat život ohrožující riziko. Žádné úpravy přístroje Stimuplex® HNS 12 nejsou povolené. Přístroj se v žádném případě nesmí používat s příslušenstvím jiným než tím, které schválil a dodal výrobce, nebo které je uvedeno v oddílu Nástroje a příslušenství návodu k použití. Toto příslušenství je testované a schválené na elektromagnetickou kompatibilitu. Jiné příslušenství může vážně poškodit přístroj a systémové parametry a způsobit trvalé újmy pacientovi, uživateli nebo škody na přístroji. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Stockert GmbH se sídlem na adrese Bötzinger Strasse 72, 79111 Freiburg, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.