Surecan®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Speciálně zkosené jehly pro implantabilní porty (Huberovy jehly)

Surecan® jsou jehly pro implantabilní porty se speciálně navrženou patentovanou zkosenou špičkou. Tato zkosená špička umožňuje snadný průnik jehly do septa a zároveň eliminuje efekt propíchnutí a usnadňuje uzavření septa po vyjmutí jehly.

Jehly Surecan® se používají na propíchnutí implantabilních portů, aby se prodloužila jejich životnost.

Výhody

  • Speciálně navržená a patentovaná zkosená špička
  • Modifikovaná zadní řezací hrana zabraňující vzniku silikonových úlomků
  • Prodlužuje životnost portu, protože nedochází k průsakům membrány

Jehly Surecan® mají speciální zkosenou špičku a nevypichují jádro: dodávají se 2 modely v různých délkách a průměrech:

  • Rovné na proplachování nebo aplikaci bolusu
  • Zakřivené na 90° na krátkodobé (několikahodinové) infúze

Jehly Surecan® s křidélky:

  • Jehly Surecan® zakřivené na 90° s pružnými fixačními křidélky a prodlužovací trubičkou na dlouhodobé (několikadenní) infúze
  • Různé délky a průměry
  • S přípojkou Y nebo bez ní

Surecan® je zdravotnický prostředek.