Targon® PF

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nitrodřeňový hřeb na zlomeniny proximálního femuru

Následkem impakce (zaklínění) lomných ploch zlomeniny dochází během mobilizace k protruzi kluzného šroubu do peritrochanterických měkkých tkání, zvláště při osteoporóze.

Laterální posun podpůrného systému je nezbytný, neboť implantát by jinak mediálně perforoval hlavici femuru. 

Protruze kluzného šroubu v laterálním směru však může vést k výraznému dráždění a bolesti v oblasti fascia lata a značně tak narušit proces rehabilitace, zejména u fyzicky slabých jedinců v pokročilém věku. Tomu brání důkladné upevnění podpůrného pouzdra ke hřebu pomocí závitu a zajištění podpůrného šroubu tak, aby nesklouzl přes konec pouzdra.

Zkrácené rameno páky podpůrného šroubu má tak pozitivní účinek na proces skluzu. Krátké rameno páky vyžaduje pro zajištění dynamizace velmi malou sílu.

Targon® PF je zdravotnický prostředek.