Targon® PF – proximální femur

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Nitrodřeňový hřeb na zlomeniny proximálního femuru

Následkem impakce (zaklínění) lomných ploch zlomeniny dochází během mobilizace k protruzi kluzného šroubu do peritrochanterických měkkých tkání, zvláště při osteoporóze. Laterální posun podpůrného systému je nezbytný, neboť implantát by jinak mediálně perforoval hlavici femuru. Protruze kluzného šroubu v laterálním směru však může vést k výraznému dráždění a bolesti v oblasti fascia lata a značně tak narušit proces rehabilitace, zejména u fyzicky slabých jedinců v pokročilém věku. Tomu brání důkladné upevnění podpůrného pouzdra ke hřebu pomocí závitu a zajištění podpůrného šroubu tak, aby nesklouzl přes konec pouzdra. Zkrácené rameno páky podpůrného šroubu má tak pozitivní účinek na proces skluzu. Krátké rameno páky vyžaduje pro zajištění dynamizace velmi malou sílu.