Targon® PH

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systém nitrodřeňového hřebování proximálního humeru

Hřeb je konstruován jako rovný implantát, který se zavádí z vrcholu hlavice humeru po repozici zlomeniny. Operuje se v poloze v polosedě, tzv. beach chair. 

Do hlavice lze zavést až čtyři úhlově stabilní šrouby. Dva jsou zaváděny přes velký hrbol, jeden prochází malých hrbolem a další je možno implantovat přímo do spodní části hlavice pod velkým hrbolem. Distálně lze nejkratší hřeby (150 mm) zajistit pomocí cíliče, delší hřeby (až 280 mm) prokomplexní ypsilaterální zlomeniny se jistí z volné ruky.

Materiál:

  • Titanová slitina Ti6Al4V.
  • Krátká verze 150 mm, distální průměr 8 mm.
  • Dlouhá verze 200 – 280 mm, distální průměr 7 mm.
  • Úhlově stabilní šrouby zaváděné do hlavice o průměru 4,5 mm.
  • Klasické kortikální šrouby 3,5 mm.

Výhody:

  • Minimální invazivita.
  • Rychlá rehabilitace.
  • Jednoduché instrumentárium.
  • Jištění pomocí cíliče.

Poznámka:

Hřeb Targon® PH byl uveden na trh v roce 2002 a jeho autorem je německý traumatolog Dr. Hans-Werner Stedtfeld. V roce 2003 publikoval v The Journal of Bone and Joint Surgery (V. Británie) článek popisující metodu Rope Over the Bitt. Jejím základem je snaha používat hřeb i pro komplikovanější čtyřúlomkové zlomeniny s kominucí fragmentů. Codmanovu teorii čtyř úlomků doplňuje Stedtfeld o pátý fragment, který vzniká z úlomku velkého hrbolu. Velice úspěšnou inovací bylo v roce 2004 vložení hmoty PEEK (Polyethylen Ether Keton) do otvorů pro proximální skupinu šroubů. V roce 2007 se rozšířilo portfolio šroubů o zavírací šrouby v několika délkových variantách, které umožňují prodloužení hřebu v případě, že je příliš hluboko zanořen.

Targon® PH je zdravotnický prostředek.