Targon® RF

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Retrográdní femorální hřeb

Použití duté frézy brání tomu, aby se při otevírání dřeňové dutiny dostaly do kloubu zbytky tkáně vzniklé frézováním. 

Dostatečným zahloubením implantátu lze předejít protruzi jeho okrajů. Zásluhou šikmého ventrálního a dorzálního sešikmení distálního konce povrchu hřebu stačí jen malé zahloubení a více místa zůstane pro jeho zajištění. 

Angulace metafýzy a skluz šroubu mohou vést k významné instabilitě zlomeniny. Tomu se dá zabránit zajištěním distálního šroubu uzavíracím šroubem.

Transfixace zlomeniny přes fragment distální diafýzy pomocí čtvrtého šroubu distální skupiny brání skluzným posunům mezi metafyzárním a diafyzárním fragmentem. 

Targon® RF je zdravotnický prostředek.