Targon® RF- distální femur

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Retrográdní femorální hřeb

Použití duté frézy brání tomu, aby se při otevírání dřeňové dutiny dostaly do kloubu zbytky tkáně vzniklé frézováním. Dostatečným zahloubením implantátu lze předejít protruzi jeho okrajů. Zásluhou šikmého ventrálního a dorzálního sešikmení distálního konce povrchu hřebu stačí jen malé zahloubení a více místa zůstane pro jeho zajištění. Angulace metafýzy a skluz šroubu mohou vést k významné instabilitě zlomeniny. Tomu se dá zabránit zajištěním distálního šroubu uzavíracím šroubem.
Transfixace zlomeniny přes fragment distální diafýzy pomocí čtvrtého šroubu distální skupiny brání skluzným posunům mezi metafyzárním a diafyzárním fragmentem.