Vasco® Sensitive

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vyšetřovací rukavice, nesterilní

  • Nesterilní bílé rukavice z přírodního latexu
  • Nepudrované
  • Se syntetickým vnitřním povrchem pro snadné nasazení

Lékařské vyšetření rukavic podle EN 455
Ochranné rukavice podle EN 420 a PSA 89/686 EWG, kat. III
Testováno podle EN 374 a ASTM F 1671 
Vhodné pro zpracování potravin
 

Vasco® Sensitive, nepudrované, nesterilní latexové vyšetřovací a ochranné rukavice k jednorázovému použití. Zdravotnický prostředek. Nesterilní. Obouruké. Délka podle EN 455 - vhodná pro určené použití s minimálním rizikem v oblasti zápěstí. Nepudrované. Obsahují dithiokarbamát, nepoužívat v případě přecitlivělosti. S obsahem přírodního latexu, může způsobit alergickou reakci včetně anafylaxe. Chraňte před ozonem. Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nejsou poškozeny, poškozené rukavice nepoužívejte. Likvidujte v souladu s platnými, lokálními předpisy. Výrobcem zdravotnického prostředku je společnost Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited, 10 Soi 10, Phetkasem Road, Hat Yai, Songkhla 90110, Thajsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.