MINOP mikro nástroje

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

XS Micro Instruments

Trubicové nástroje pro chirurgii “klíčovou dírkou”.

Extrémně tenké provedení těla nástroje umožňující téměř neomezený výhled - ideální vlastnosti pro operování v obzvláště úzkých lokalitách.

XS Instrumenty jsou nabízeny s násadami ve třech délkách.

Charakteristiky:

  • Rovné i zahnuté nůžky.
  • Bajonetovité pinzety a graspery pro tumory.
  • Rozložitelné na dva díly.

Výhody:

  • Extrémně tenké nástroje díky svému trubicovitému tělu.
  • Bajonetový držák a čelisti umožňují dokonalý výhled.
  • Neobyčejně jemné pracovní konce.
  • Možnost výměny jednotlivých komponent.

Indikace: zejména neuroendoskopické operace

Pro další informace prosíme kontaktujte našeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

MINOP mikro nástroje jsou zdravotnický prostředek. MINOP mikro nástroje se používají v neurochirurgii, jsou vhodné zvláště pro úzké prostorové poměry. Slouží k řezání, uchopování, preparování atd. cév a tkání. Rizika a nežádoucí účinky: V rámci zákonné informační povinnosti je třeba upozornit na následující rizika a nežádoucí účinky, obvyklé při používání chirurgických nástrojů. Jsou většinou specifická pro způsob použití, a ne pro výrobek samotný a jedná se mimo jiné o poranění okolní tkáně nedopatřením např. s následkem krvácení, infekce, nesnášenlivosti materiálu, nepovšimnutého zanechání součástí nástrojů v operační ráně atd. Bezpečná manipulace: Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. Výrobek používejte pouze k určenému účelu použití, viz účel použití. Nový výrobek od výrobce po odstranění transportního obalu a před první sterilizací vyčistěte (ručně nebo strojově). Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Výrobek před každým použitím prohlédněte, zda neobsahuje: Volné, ohnuté, zlomené, prasklé, opotřebené a odlomené části. Nikdy nepoužívejte poškozený anebo vadný výrobek. Poškozený výrobek okamžitě vyřaďte. Jednotlivé poškozené díly okamžitě nahraďte originálními náhradními díly. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.