Přídržné rameno UNITRAC RT040R

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Zádržný systém UNITRAC

UNITRAC je trvalá pomůcka chirurga pro přesné umístění nástrojů a video endoskopických systémů a pro přidržení retraktorů ve stabilní poloze po delší dobu.

Perfektní retrakce.

  • Pneumatický systém se snadným připojením na přívod vzduchu v OS.
  • Integrované bezpečnostní systémy zabraňují kolapsu přídržného ramena pokud je stlačený přívod vzduchu OS přerušen.
  • Použití jednou rukou pouze stisknutím tlačítka pro uvolnění.
  • Snadná montáž na OS stole s ohrazením.
  • Skladování a transport ve standardním kontejneru B. Braun Aesculap.
  • Sterilita Unitracu je zajištěna jednorázovým sterilním návlekem.

Přídržné rameno UNITRAC RT040R je zdravotnický prostředek.