AdTec® bipolární

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Laparoskopické, bipolární nástroje pro opakované použití

Bipolární nástroje AdTec® pro opakované použití nabízí bezpečnou a spolehlivou bipolární koagulaci. Zlepšená bezpečnost pacienta a uživatele v důsledku vysoké kvality PEEK izolace držadla a násady. Portfolio nabízí volbu nůžek a úchopných kleští s různými typy čelisti a třemi různými délkami nástrojů pro nalezení správného nástroje pro každé použití.

Indikace

  • Laparoskopické a torakoskopické chirurgické výkony