Uni-Graft® W

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Impregnovaná tkaná polyesterová velurová protéza

Tkaná velurová cévní protéza z tenkých polyesterových vláken, které jsou impregnovány vstřebatelnou modifikovanou želatinou. Tato úprava snižuje počáteční poréznost textilní protézy v době implantace z přibližně 200 ml/min/cm² na 0 ml/min/cm². 

Všechny formy cévních protéz Uni-Graft® W jsou sterilizovány radiací.

Výhody:

  • Silná tkaná struktura.
  • Vynikající charakteristiky hojení v důsledku vnější velurové vrstvy zajišťující vynikající prorůstání tkání.
  • Velmi dobré manipulační charakteristiky.
  • Skutečně nulová poréznost v době implantace.
  • Není třeba upravovat proti sraženinám – připraveno na okamžitou implantaci.
  • Hladký vnitřní povrch pro průtok krve bez vzniku trombů.
  • Biokompatibilní želatinová impregnace.
  • Bez formaldehydu a glutaraldehydu.
  • Pozoruhodná retence sutury.

Indikace:

Rekonstrukční postupy na aortě a v periferní oblasti vyžadující protézy o průměru alespoň 6 mm; vhodné také pro pacienty vyžadující systematikou heparinizaci nebo trpící poruchami koagulace a pro naléhavé případy.

Kontraindikace:

Cévní protéza se nesmí použít v infikované oblasti.

Uni-Graft® W je zdravotnický prostředek. Uni-Graft® W je stávková dvouelurová cévní protéza z polyesteru (polyetylentereftalátu), která je impregnována vstřebatelnou modifikovanou bovinní želatinou (polygelinem). Díky této impregnaci je v okamžiku implantace výchozí poréznost textilní protézy snížena z 200 ml/min/cm2 na 0 ml/min/cm2. Cévní protéza obsahuje vlákna z polyesteru (polyetylentereftalátu) s uhlíkem jako součástí orientační nitě. Stěna protézy je impregnována modifikovanou želatinou (polygelinem, hexymetylendiizocyanátem) bovinního původu a další součástí jsou glycerol a voda. Indikace: Rekonstrukční výkony na aortě, lze je použít u pacientů vyžadujících chornické heparinizace, u pacientů s poruchami srážlivosti a u neodkladných výkonů. Kontraindikace: Cévní protéza se nesmí použít v infikovaném prostředí. Rizika a vedlejší účinky: Aortální oblouk je sešit stehy premiCron green, zeleného polyesterového vlákna se silikonovým potahem. Nikdy nestříhejte v oblasti vnitřního oblouku aorty, kde se vyskytuje šev. Uni-Graft® W protéza nesmí být použita po datu expirace. Uni-Graft® W protéza musí být použita ihned po otevření sterilního balení. Uni-Graft® W protéza nesmí být resterilizována. V souvislosti s implantací cévní protézy se příležitostně mohou objevit krvácení, ucpání protézy, infekce v ráně, výduť v oblasti spojení či jiné reakce v okolí protézy. Tyto známé komplikace cévní chirurgie, mají většinou souvislost s nemocí samou. Takové komplikace se nedají během operace zcela vyloučit. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.