Aortální oblouk Uni-Graft® W / Uni-Graft® W

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Impregnovaná tkaná polyesterová velurová protéza

Uni-Graft® W je tkaná velurová cévní protéza z tenkých polyesterových vláken, které jsou impregnovány vstřebatelnou modifikovanou želatinou. Tato úprava snižuje počáteční poréznost textilní protézy v době implantace z přibližně 200 ml/min/cm² na 0 ml/min/cm². Všechny formy cévních protéz Uni-Graft® W jsou sterilizovány radiací.

Výhody

  • Silná tkaná struktura
  • Vynikající charakteristiky hojení v důsledku vnější velurové vrstvy zajišťující vynikající prorůstání tkání
  • Velmi dobré manipulační charakteristiky
  • Skutečně nulová poréznost v době implantace
  • Není třeba upravovat proti sraženinám – připraveno na okamžitou implantaci
  • Hladký vnitřní povrch pro průtok krve bez vzniku trombů
  • Biokompatibilní želatinová impregnace
  • Bez formaldehydu a glutaraldehydu
  • Pozoruhodná retence sutury

Kontraindikace

Cévní protéza se nesmí použít v infikované oblasti.

Indikace

Rekonstrukční postupy na aortě a v periferní oblasti vyžadující protézy o průměru alespoň 6 mm; vhodné také pro pacienty vyžadující systematikou heparinizaci nebo trpící poruchami koagulace a pro naléhavé případy.