Uni-Graft® W

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Impregnovaná tkaná polyesterová velurová protéza

Tkaná velurová cévní protéza z tenkých polyesterových vláken, které jsou impregnovány vstřebatelnou modifikovanou želatinou. Tato úprava snižuje počáteční poréznost textilní protézy v době implantace z přibližně 200 ml/min/cm² na 0 ml/min/cm². 

Všechny formy cévních protéz Uni-Graft® W jsou sterilizovány radiací.

Výhody:

  • Silná tkaná struktura.
  • Vynikající charakteristiky hojení v důsledku vnější velurové vrstvy zajišťující vynikající prorůstání tkání.
  • Velmi dobré manipulační charakteristiky.
  • Skutečně nulová poréznost v době implantace.
  • Není třeba upravovat proti sraženinám – připraveno na okamžitou implantaci.
  • Hladký vnitřní povrch pro průtok krve bez vzniku trombů.
  • Biokompatibilní želatinová impregnace.
  • Bez formaldehydu a glutaraldehydu.
  • Pozoruhodná retence sutury.

Indikace:

Rekonstrukční postupy na aortě a v periferní oblasti vyžadující protézy o průměru alespoň 6 mm; vhodné také pro pacienty vyžadující systematikou heparinizaci nebo trpící poruchami koagulace a pro naléhavé případy.

Kontraindikace:

Cévní protéza se nesmí použít v infikované oblasti.

Uni-Graft® W je zdravotnický prostředek.