Askina® Barrier Cream

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Ochranná bariéra proti maceraci u inkontinentních pacientů

Askina® Barrier Cream slouží jako dlouhodobá ochranná bariéra proti maceraci u inkontinentních pacientů. Chrání také proti dráždivým účinkům moči a stolice.

Výhody:

  • Vysoce koncentrovaný - aplikace malého množství postačí na poměrně velkou plochu
  • Po aplikaci vytváří parapropustnou ochrannou vrstvu
  • Nesnižuje savost inkontinentních pomůcek
  • Je voděodolný

Askina® Barrier Cream je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je po nanesení na kůži vytvořit ochrannou vrstvu a zvlhčit suchou kůži. Indikace: Askina Barrier Cream je indikován pro použití na neporušené kůži. Askina Barrier Cream působí jako ochranný prostředek a zvlhčující bariéra proti maceraci způsobené inkontinencí nebo tělesnými tekutinami, na ochranu citlivé a křehké kůže a velmi suché kůže, včetně oblasti kolem ran, aby se zabránilo podráždění kůže. Kontraindikace: Krém se nesmí používat na infikované kůži. Jestliže se stav kůže zhorší nebo se nezlepši do 7 dnů, obraťte se na příslušného odborného lékaře. Bezpečnostní pokyny: Zabraňte kontaktu s očima. Pouze pro vnější použití. Použití jiných bariérových produktů, krémů, mastí nebo roztoků může snížit účinnost krémů Askina Barrier Cream. Dále se nesmí používat v případech, kdy je známa alergická citlivost na některou z jeho složek. Askina Barrier Cream může zvýšit přilnutí některých adhezivních výrobků. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Askina® Barrier Film
Další