Askina® Barrier Cream

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Ochranná bariéra proti maceraci u inkontinentních pacientů

Askina® Barrier Cream slouží jako dlouhodobá ochranná bariéra proti maceraci u inkontinentních pacientů. Chrání také proti dráždivým účinkům moči a stolice.

Výhody

  • Vysoce koncentrovaný - aplikace malého množství postačí na poměrně velkou plochu
  • ƒƒPo aplikaci vytváří parapropustnou ochrannou vrstvu
  • ƒƒNesnižuje savost inkontinentních pomůcek
  • ƒƒJe voděodolný

Související produkty

Askina® BARRIER FILM
Další