Askina® Barrier Film

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Prevence, ochrana pokožky, příslušenství péče o stomii

Sprej Askina® Barrier Film vytváří rychleschnoucí, prodyšnou kožní bariéru, která je určena pro péči o pokožku v okolí stomie:

 • Ochrana před poškozením pokožky způsobené třením nebo vlhkostí
 • Ochrana citlivých oblastí: paty, lokty, prsty na nohou, boky atd. od prvních známek zarudnutí způsobené třením

Ochrana pokožky inkontinentních pacientů

 • Ochrana pokožky před rozmočením a oděrem
 • Pokožka v okolí rány
 • Peristomální oblast

V místech upevnění drenážních hadiček a externích katétrů zajištění integrity čerstvě zhojené pokožky a ochrana před sekundárním poškozením.

Použití spreje Askina® Barrier Film je snadné, nenákladné a bezpečné, protože:

 • Je zcela nepálivý
 • Lze jej použít na poškozenou pokožku.
 • Je rychleschnoucí
 • Je transparentní: umožňuje kontrolu pokožky
 • Je nenákladný: poskytuje třídenní ochranu
 • Snadno se odstraňuje
 • Zlepšuje přilnavost obvazů a náplastí
 • Nesnižuje účinnost inkontinenčních vložek
 • Neomezuje přilnavost stomických pomůcek
 • Je to hlavní přínos pro pacienta při péči o stomii
 • Odstranění sáčku je méně bolestivé

Askina® Barrier Film je zdravotnický prostředek.