Askina® Calgitrol® Ag

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Antimikrobiální krytí se stříbrem

Askina® Calgitrol® Ag je technologicky vyspělý obvazový materiál, který spojuje ochranné účinky iontů stříbra s absorpční kapacitou alginátu vápenatého a polyuretanové pěny.

Další informace

Jak účinkuje alginát s ionty stříbra: výměna iontů se odehrává mezi různými složkami vrstvy alginátu obsahující ionty stříbra a ranným exsudátem, což vede k přítomnosti iontů stříbra Ag+ a vápníku Ca++.

Výhody

 • Stříbro v iontové formě je přímo dostupné a využitelné pro léčebné účely
 • Antimikrobiální účinky po dobu až 7 dní
 • Vynikající působení na secernující rány
 • Poskytuje vlhké prostředí vhodné pro přirozené hojní ran
 • Nevyžaduje používání sterilní destilované vody pro oxidaci kovového stříbra do iontového stavu ionizace
 • Snadná aplikace a sejmutí, bez potřeby sekundárního absorpčního obvazu
 • Nebarví
 • Snižuje riziko macerace v okolí rány
 • Delší intervaly mezi výměnou obvazů

Indikace

 • Dekubity I. až IV. stupně
 • Infikované a neinfikované rány
 • Prevence infekce
 • Bércové a trofické vředy arteriálního a venózního původu
 • Popáleniny II. stupně
 • Diabetické defekty

Související produkty

Askina® Calgitrol® Paste
Další
Askina® Calgitrol® Thin
Další