Askina® Calgitrol® Ag

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Alginátový obvaz se stříbrem a polyuretanovou pěnou

Technologicky vyspělý obvazový materiál, který spojuje ochranné účinky iontů stříbra s absorpční kapacitou alginátu vápenatého a polyuretanové pěny.

Askina® Calgitrol® Ag je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je ošetření exsudujících ran. Indikace: Přípravek slouží k ošetřování exsudujících ran, od částečného postižení až po kožní defekty v plné tloušťce, dekubitů stupně I–IV, defektů na bázi žilního postižení, 2. stupně popálenin a rány po odběru kožních štěpů. Kontraindikace: Askina® Calgitrol® Ag by nemělo být používáno u pacientů se známou přecitlivělostí k alginátům nebo stříbru, a dále tam, kde je kontraindikována přítomnost kovových látek. Dále je kontraindikováno u defektů vzniklých na podkladě některých infekcí nebo zdravotních stavů, jako je tuberkulóza, syfilis, hluboké mykózy a popáleniny třetího stupně. Bezpečnostní pokyny: V počáteční fázi léčby pomocí Askina® Calgitrol® Ag se může zdát, že se rána zvětšuje. Tento jev je normální a vzniká tím, že se okraje rány čistí od zbytků odumřelé tkáně a sekretů. Usnadňuje se tak proces hojení. Jestliže léčba pomocí Askina® Calgitrol® Ag nevede po 4 týdnech k žádnému zlepšení, je třeba v souladu s obecnými zásadami léčby ran přehodnotit původní diagnózu a celý dosavadní způsob léčby. Lékaři / odborní zdravotničtí pracovníci by si měli být vědomi, že existují jen velmi omezená data o dlouhodobém a opakovaném použití výrobků obsahujících stříbro, zejména u dětí a novorozenců. V současné době neexistují kontraindikace pro pediatrické použití stříbra. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Askina® Calgitrol® Paste
Další
Askina® Calgitrol® THIN
Další