Askina® Calgitrol® Paste

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Alginátová pasta na rány se stříbrem

Přípravek Askina® Calgitrol® Paste je velmi dobře tvarovatelná pasta se stejnou matricí alginátu s ionty stříbra, jakou obsahuje plochý obvazový materiál Askina® Calgitrol® Ag.

Konzistence pasty umožňuje těsnější kontakt přípravku se spodinou rány a aktivní působení iontů stříbra a alginátu, což je obzvlášť cenné v případě obtížně léčitelných ran, jako jsou popáleniny druhého stupně nebo chronické rány (např. „diabetická noha“).

Askina® Calgitrol® Paste je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je napomáhat obraně proti kontaminaci bakteriemi z vnějšího prostředí a při exsudaci z rány udržovat v ráně vlhké prostředí. Indikace: Pro ošetřování ran postihujících povrch nebo celou tloušťku kůže, tlakových lézí I–IV stupně, venózních, arteriálních a neuropatických vředů, popálenin druhého stupně a míst odběru kožních štěpů. Kontraindikace: Přípravek by se neměl používat: u pacientů se známou přecitlivělostí na algináty nebo na stříbro, v případech, kdy je kontraindikována přítomnost kovů, u vředů vzniklých následkem infekce, jako je např. tuberkulóza, syfilis, hluboká mykotická infekce nebo popáleniny třetího stupně. Bezpečnostní pokyny: Určeno pouze pro zevní použití a podle uvážení lékaře může být pod lékařským dohledem použito k ošetření infikovaných ran. Nepoužívejte, je-li tuba poškozena nebo bylo-li před prvním použitím neoprávněně zasaženo do vnější ochranné fólie. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Askina® Calgitrol® Ag
Další
Askina® Calgitrol® THIN
Další