Askina® Carbosorb

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Krytí s aktivním uhlím

Askina® Carbosorb je sterilní obvaz, používaný k redukci zápachu.

Určený pro:

  • Málo a středně secernující rány
  • Infikované a páchnoucí rány
  • Bércové a trofické vředy arteriálního a venózního původu
  • Dekubity
  • Traumatické defekty

Doplňující informace:

Jak účinkuje aktivní uhlí: Askina® Carbosorb absorbuje exsudát spolu s bakteriemi a zapáchajícími látkami, které jsou absorbovány vrstvou aktivního uhlí.

Askina® Carbosorb je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je absorbovat výpotek z rány zároveň s bakteriemi a páchnoucími látkami, které se zachytí na látce s aktivním uhlím. Indikace: Obvaz lze používat k léčení málo až silně vyměšujících ran postihujících povrch nebo celou tloušťku kůže, zejména infikovaných anebo nepříjemně páchnoucích, jako jsou bércové vředy žilního původu, vředy tepenného původu, tlakové vředy (proleženiny - dekubity), houbovité rány, infikované anebo nelibě páchnoucí operační nebo traumatické rány. Bezpečnostní pokyny: U málo vyměšujících páchnoucích ran se může obvaz přilepit na povrch rány. V takovém případě se obvaz musí před odstraněním nechat nasáknout fyziologickým nebo Ringerovým roztokem. Přilepení obvazu k nedostatečně secernujícím ranám lze též předejít nanesením amorfního hydrogelu mezi ránu a Askina® Carbosorb. U velmi silně secernujících ran lze obvaz Askina® Carbosorb též kombinovat s kalciumalginátovým obvazem. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.