Askina® DresSil Border

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Pěnové obvazy s vrstvou suchého hydrogelu a adhezívním okrajem

Askina DresSil Border (s okrajem) je krytí se stejným složením a vlastnostmi jako Askina DresSil.

Vyznačuje se 1,5cm širokým adhesivním okrajem, který zaručuje větší bezpečnost během absorpce.

Je speciálně vyvinut pro místa s nesnadnou aplikací klasického krytí a pro oblasti s pohybem (kolena, lokte, kožní záhyby,...).
 

Askina® DresSil Border je zdravotnický prostředek.