Askina® DresSil Heel

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Silikonové krytí ran

Askina® DresSil Heel je samolepící pěnový obvaz s adhezívní vrstvou z měkkého silikonu na jedné straně a folií neprostupnou pro vodu a propustnou pro páru na straně druhé. 

Kombinuje absorpční kapacitu pěny s měkkou adhezí silikonové kontaktní vrstvy.

Výhody:

  • Ochranná polyuretanová folie
  • Vysoce prodyšná, neprostupná pro vodu a bakterie
  • Hydrofilní pěnová vrstva
  • Měkká a poddajná s vynikající absorpční kapacitou
  • Silikonová adhezívní vrstva
  • Bezpečná adheze k okolní kůži, atraumatické sejmutí obvazu
  • Silikonová vrstva je perforovaná a umožňuje tak pronikání exsudátu do pěnové vrstvy

Askina® DresSil Heel je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je udržovat vlhké prostředí v ráně a podporovat podmínky přirozeného hojení. Indikace: k ošetřování mírně exsudujících ran, od částečného postižení až po kožní defekty v plné tloušťce, např.: tlakové vředy, venózní a arteriální bércové vředy, diabetické vředy na nohou, popáleniny prvního a druhého stupně, místa odběru kožních štěpů, trhliny kůže a oblasti, které se obtížně pokrývají. Kontraindikace: Nepoužívejte na vředech vzniklých následkem infekce, jako je např. tuberkulóza, syfilis, nebo hluboké mykotické infekce, nebo na popáleninách třetího stupně. Jestliže se projeví známky infekce nebo jestliže se rána nečekaně zhorší, obraťte se na příslušného odborného lékaře. Nepoužívejte společně s oxidačními činidly, jako jsou roztoky chlornanu nebo peroxid vodíku. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Askina® DresSil Border
Další
Askina® DresSil Sacrum
Další
Askina® SilNet
Další