Askina® Foam

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Neadhezivní pěnové krytí

Askina® Foam je dvojvrstevný, neadhezivní pěnový obvaz, který se skládá z:

  • Vrstvy měkké hydrofilní polyuretanové pěny, která je prodyšná a má vysokou absorpční kapacitu.
  • Tenké transparentní polyuretanové fólie, která je prostupná pro vodu a neprostupná pro baktérie.

Výhody:

Vysoká absorpční kapacita

  • Vykazuje vynikající vlastnosti, pokud jde o zacházení s tekutinami. Nejsou zapotřebí časté výměny obvazů

Šetrné hojení ran

  • Podporuje vlhké prostředí pro hojení ran; kontaktní plocha obvazu neadheruje k povrchu rány, což umožňuje nebolestivou výměnu krytí

Zabraňuje otlakům

  • Snižuje tlak na široké ploše a tím zamezuje odírání a shrnování kůže

Ochranná vnější vrstva

  • Tenká polyuretanová vrstva je neprostupná pro tekutiny a bakterie a zároveň má optimální prostupnost pro páru

Indikace - ošetření středně až silně secernujících ran:

  • Dekubity I. – IV. stupně
  • Bércové a trofické vředy arteriálního a venózního původu
  • Diabetické defekty
  • Popálenin I. a II. stupně 

Askina® Foam je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je napomáhat v secernující ráně udržovat prostředí vhodné pro přirozený proces vlhkého hojení ran. Indikace: Výrobek je určen k ošetřování středně až silně secernujících povrchových i hlubokých ran, např.: dekubitů, bércových vředů venózního i arteriálního původu, diabetických defektů nohy, popálenin prvního a druhého stupně. Askina® Foam je možné použít jako preventivní prostředek při ochraně kůže před poškozením. Kontraindikace: Je kontraindikováno použití v následujících případech: vředy vznikající následkem infekcí, jako je např. tuberkulóza, syfilis, hluboké plísňové infekce; pokousání nebo popáleniny třetího stupně. V případě infekce se známkami zánětu (zvýšená teplota, otok, zarudnutí, bolestivost) se obraťte na příslušné lékařské zařízení. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Askina® Heel
Další