Askina® Foam

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Neadhezivní pěnové krytí

Askina® Foam je dvojvrstevný, neadhezivní pěnový obvaz, který se skládá z:

  • Vrstvy měkké hydrofilní polyuretanové pěny, která je prodyšná a má vysokou absorpční kapacitu.
  • Tenké transparentní polyuretanové fólie, která je prostupná pro vodu a neprostupná pro baktérie.

Výhody:

Vysoká absorpční kapacita

  • Vykazuje vynikající vlastnosti, pokud jde o zacházení s tekutinami. Nejsou zapotřebí časté výměny obvazů

Šetrné hojení ran

  • Podporuje vlhké prostředí pro hojení ran; kontaktní plocha obvazu neadheruje k povrchu rány, což umožňuje nebolestivou výměnu krytí

Zabraňuje otlakům

  • Snižuje tlak na široké ploše a tím zamezuje odírání a shrnování kůže

Ochranná vnější vrstva

  • Tenká polyuretanová vrstva je neprostupná pro tekutiny a bakterie a zároveň má optimální prostupnost pro páru

Indikace - ošetření středně až silně secernujících ran:

  • Dekubity I. – IV. stupně
  • Bércové a trofické vředy arteriálního a venózního původu
  • Diabetické defekty
  • Popálenin I. a II. stupně 

Askina® Foam je zdravotnický prostředek.