Askina® Heel

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Hydrocelulární obvaz

Askina® Heel je nový, anatomicky tvarovaný hydrocelulární obvaz, vhodný pro prevenci a léčbu defektů na patách.

Výhody:

 • Systém připravený k přímému použití, nejsou nutné žádné další fixační pomůcky
 • Snadná aplikace, snadné odstranění
 • Zdokonalený anatomický design, s překrytím kotníku
 • Pěna s vysokou schopností absorpce
 • Pěna zmírňující působení tlaku, napomáhá prevenci dekubitů I. stupně
 • Dobrá ochrana proti odírání a shrnutí kůže
 • Neadhezivní, minimalizuje traumatizaci při výměně krytí

Indikace:

 • Dekubity I. – IV. stupně
 • Chirurgické rány
 • Popáleniny I. a II. stupně
 • Diabetické defekty
 • Prevence dekubitů – operační výkon, predisponovaní jedinci, sádrování

Askina® Heel je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je ošetření ran a defektů v oblasti paty. Indikace: Askina® Heel je určen k ošetření středně až silně secernujících, povrchových i hlubokých ran v oblasti paty, jakými jsou: otlaky a proleženiny I.–IV. Stupně, operační rány a popáleniny prvního a druhého stupně. Askina® Heel může také napomáhat prevenci kožních lézí na patě. Kontraindikace: Askina® Heel je kontraindikováno u vředů vzniklých následkem infekce, jako je např. tuberkulóza, syfilis nebo hluboké mykotické infekce; pokousání, popálenin třetího stupně. V případě infekce s příznaky zánětu (teplota, otok, zarudlost) se obraťte na příslušného odborného zdravotníka. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Askina® Foam
Další