Askina® SilNet

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Silikonové krytí ran na podporu granulace

Askina® SilNet je tenká, porézní a málo přilnavá kontaktní vrstva na rány, která je složena z přizpůsobivé netkané textilie potažené po obou stranách měkkou silikonovou vrstvou. 

Při přiložení na ránu prochází exsudát do sekundárního krytí, a tím se předchází maceraci okrajů rány. Měkká silikonová vrstva má nízkou přilnavost, která při výměně obvazu minimalizuje trauma.

Výhody:

  • Minimalizuje bolest pacienta a trauma rány během převazů
  • Zajišťuje univerzální krytí
  • Může zůstat na místě několik dnů, tím umožňuje nerušené hojení rány
  • Ideálně kryje popáleniny II. stupně
  • Při fixaci kožních štěpů lze ponechat na ráně až pět dnů
  • Možno kombinovat s produktovou řadou Askina® – Foam, Transorbent, Calgitrol Ag, Carbosorb
  • Balení po jednolivých kusech o rozměrech 10×7,5 cm, 10×18 cm, 20×30 cm

Askina® SilNet je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je předcházení macerace okrajů rány. Při přiložení na ránu prochází exsudát krytím do sekundárního kryti, čímž se maceraci okrajů předchází. Měkká silikonová vrstva má nízkou přilnavost, která při výměně obvazu minimalizuje trauma. Indikace: Kryti je určeno k ošetřeni široké škály ran, od povrchových až po hluboké, jako jsou např. popáleniny druhého stupně, kožní štěpy, místa odběru štěpu, pooperační rány, roztrženi kůže, lacerace, tlakové vředy ve stadiu I–IV, venózní, arteriální a neuropatické vředy. Kontraindikace: Nepoužívejte krytí u vředů vznikajících následkem infekce, jako je např. tuberkulóza, syfilis nebo hluboká mykotická infekce, nebo u popálenin třetího stupně. Pokud se objeví známky infekce (teplota, otok, zarudnutí), anebo pokud se stav rány neočekávaně zhorší, obraťte se na svého lékaře. Bezpečnostní pokyny: Na krytí Askina® SilNet nevyvíjejte nadměrný tlak, pokud jej používáte na síťovaných štěpech. Pokud je baleni poškozené nebo otevřené, produkt nepoužívejte. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Askina® DresSil Heel
Další
Askina® DresSil Border
Další
Askina® DresSil Sacrum
Další