Askina® Sorb

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Alginátové krytí

Askina® Sorb je sterilní primární krytí na rány, vyrobené z vláken s obsahem alginátu vápenatého a karboxymetylce­lulózy (CMC).

Výhody:

 • Rychlá schopnost absorpce a tvorbu gelu
 • Vertikální průběh absorpce
 • Exsudát neproniká po stranách mimo obvaz
 • Okraje rány se nemacerují
 • Atraumatické, bezbolestné odstraňování obvazu

Indikace - ošetření mírně až silně secernujících ran:

 • Dekubity
 • Bércové a trofické vředy arteriálního a venózního původu
 • Defekty kůže u diabetiků
 • Odběrové plochy
 • Poranění kůže
 • Kožní léze

Askina® Sorb je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je péče o silně exsudující hluboké rány. Alginát/hydrokoloid reaguje s ranným sekretem a vytváří měkký vlhký gel. Tento gel poskytuje prostředí vhodné pro vlhké hojeni ran. Indikace: Askina® Sorb je obvaz s výjimečnou schopnosti absorpce, určeny k ošetřovaní nejrůznějších druhů secernujících ran, dokonce i infikovaných. Kontraindikace: Askina® Sorb se nedoporučuje používat na chirurgické implantáty nebo na léčení popálenin 3. stupně. Bezpečnostní pokyny: Askina® Sorb není určeno na velmi suché nebo nekrotické rány. Rány, které secernují jen velmi mírně, nejsou za normálních okolnosti vhodné k ošetřovaní pomoci Askina® Sorb, přestože u nich může být dosaženo uspokojivého zhojení. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.