Askina® Transorbent®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Vícevrstevné absorpční krytí

Vynikající absorpční kapacita
Nelepí se na povrch rány
Tlumící účinek zásluhou polyuretanové pěny (polštářový efekt)
Bez macerace nebo rezidua
Lze jej odstřihnout do požadované velikosti a tvaru

Ošetření středně až silně secernujících ran:
Ošetření povrchových i hlubokých ran
Dekubity I. – IV. stupně
Bércové a trofické vředy arteriálního a venózního původu

Výhody

Indikace

Ošetření středně až silně secernujících ran:

  • Ošetření povrchových i hlubokých ran
  • Dekubity I. – IV. stupně
  • Bércové a trofické vředy arteriálního a venózního původu

Související produkty

Askina® Transorbent® Sacrum
Další
Askina® Transorbent® Border
Další
Askina® THINSite®
Další