Askina® Transorbent® Border

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vícevrstevné absorpční krytí s okrajem

Adhezivní polyuretanový okraj zesiluje přilnavost obvazu Transorbent®, což je obzvláště důležité na místech, která se obtížně obvazují.

Výhody:

  • Vynikající absorpční kapacita
  • Nelepí se na povrch rány
  • Tlumící účinek zásluhou polyuretanové pěny (polštářový efekt)
  • Bez macerace nebo rezidua
  • Lze jej odstřihnout do požadované velikosti a tvaru

Indikace - ošetření středně až silně secernujících ran:

  • Ošetření povrchových i hlubokých ran
  • Dekubity I. – IV. stupně
  • Bércové a trofické vředy arteriálního a venózního původu 

Askina® Transorbent® Border je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je odvádět tekutinu z rány, zachytit ji a eliminovat nadbytečnou vlhkost. Indikace: Výrobek je určen k ošetřování středně až silně secernujících povrchových i hlubokých ran, jako jsou dekubity ve stadiu I–IV, bércové vředy venózního i arteriálního původu, neuropatické vředy, a jako preventivní prostředek při ochraně před poškozením kůže. Kontraindikace: Je kontraindikováno u vředů vzniklých na základě infekce, jako jsou tuberkulóza, syfilis nebo hluboké mykózy, nebo u popálenin třetího stupně. V případě infekce se známkami zánětu (teplota, otok, zarudnutí) vyhledejte lékaře. Bezpečnostní pokyny: Opětovné použití zdravotnických pomůcek určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti pomůcky, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Hospicare Ltd. se sídlem na adrese Collooney, Co. Sligo, Irsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Askina® Transorbent®
Další
Askina® Transorbent® Sacrum
Další